Home טבלת סמכויות ענישה - דמ"ש

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
סמכויות ענישה קש"ב/קש"ז בדין משמעתי - דמ"ש
סמכויות ענישה בצבא קש"ב/קש"ז בדין משמעתי - דמ"ש PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י עורך האתר   
שישי, 15 דצמבר 2006 20:05

טבלת סמכויות ענישה בצבא קש"ב / קש"ז בדין משמעתי - דמ"ש

 
סמכויות ענישה של רמות השיפוט השונות בדין משמעתי - דמ"ש
העונשסגן או סרן (קש"ז)סרן במינוי מ"פ ביחידה לוחמת או מקבילו בחיל הים או האוויר (קש"ז)רב סרן (קש"ב)סגן אלוף (קש"ב)אלוף משנה (קש"ב)
התראהמוסמךמוסמךמוסמךמוסמךמוסמך
ריתוקעד 7 ימיםעד 7 ימיםעד 21 ימיםעד 28 ימיםעד 35 ימים
נזיפהמוסמךמוסמךמוסמךמוסמךמוסמך
נזיפה חמורהלא מוסמךלא מוסמךמוסמךמוסמךמוסמך
קנס לחיילי חובה1/6 משכ"ט1/6 משכ"ט1/3 משכ"ט1/3 משכ"ט1/3 משכ"ט
קנס לחיילי קבע או מילואיםשכ"ט אחדשכ"ט אחדשני שכ"טשני שכ"טשני שכ"ט
קנס לחיילי מילואים בעבירות העדר מן השירות ואיבוד קשר עם היחידה4 שכ"ט4 שכ"ט4 שכ"ט4 שכ"ט4 שכ"ט
הורדה בדרגה (אם דרגת הנידון אינה עולה על דרגת סמ"ר)לא מוסמךלא מוסמךלא מוסמךדרגה אחתדרגה אחת
שלילת רישיון נהיגה צבאי בגין עבירות תנועה (ייתכן גם בנוסף לעונש אחר)לא מוסמךלא מוסמךמוסמך עד 3 חודשים (במידה ומשמש בתקן סגן אלוף)מוסמך עד 3 חודשיםמוסמך עד 3 חודשים
מחבושלא מוסמךעד 5 ימיםעד 10 ימיםעד 20 ימיםעד 30 ימים
מחבוש בגין העדר מן השירות עד 24 שעותלא מוסמךעד יומייםעד 4 ימיםעד 6 ימיםעד 8 ימים
מחבוש בגין עבירת הופעה ולבוש מהרשעה שניה ואילךלא מוסמךעד יומייםעד 4 ימיםעד 6 ימיםעד 8 ימים
פיצויים בגין נזק שנגרם כתוצאה מהעבירה1/2 שכ"ט1/2 שכ"ט3 שכ"ט3 שכ"ט3 שכ"ט

 
 
 
המגבלות בדבר צבירת עונשים
העונש סגן או סרן (קש"ז) סרן במינוי מ"פ ביחידה לוחמת או מקבילו בחיל הים או האוויר (קש"ז) רב סרן (קש"ב) סגן אלוף (קש"ב) אלוף משנה (קש"ב)
צבירת עונשי מחבוש לא מוסמך עד 10 ימים עד 15 ימים עד 30 ימים עד 45 ימים
צבירת עונשי מחבוש על תנאי לא מוסמך עד 20 ימים עד 30 ימים עד 50 ימים עד 70 ימים
 
 
 
עדכון אחרון ( שני, 24 יוני 2013 17:35 )
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 34 אורחים מחוברים
Военный юрист
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר