Home כל כתבות האתר נהיגה בשכרות

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
נהיגה בשכרות PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י עו"ד אירנה פיין   
רביעי, 29 דצמבר 2010 20:28

נהיגה בשכרות

המונח "נהיגה בשכרות" כולל בחובו נהיגה גם בהשפעת אלכוהול וגם סמים.

 

א. משמעותה המשפטית של שכרות

סעיף 62(3) לפקודת התעבורה קובע, כי אדם הנוהג ברכב שעה שהוא שיכור, מבצע עבירה שבצידה עונש מקסימום של שנתיים מאסר.

מעבר לכך, לשכרות הנהג קיימת השלכה לעניין ההרשעה בגרימת מוות ברשלנות ואף בהריגה – כי אדם הנוהג בהיותו שיכור, לוקח במודע סיכון בלתי סביר לכך שתיגרם עקב כך תאונה קטלנית (רע"פ 1641/04 לוין).

 

ב. מיהו "שיכור"

"שיכור" הוגדר בסעיף 64ב(א) לפקודת התעבורה באופן הבא:

(1)     מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב (יוכח בעדויות)

(2)     מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן (יוכח בממצאי המעבדה, לפי דגימת שתן)

(3)     מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על: או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד בדוגמה של אויר נשוף (יוכח בבדיקת נשיפה)

(4)     מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על: 50 מ"ג אלכוהול ב-100 מ"ג דם (יוכח בממצאי המעבדה, לפי דגימת דם)

(5)     מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן (יוכח בעדויות ובהתרשמות השוטר). כאן, תהיה לנהג הגנה טובה אם נמצא בבדיקת מעבדה שריכוז האלכוהול נמוך מהמפורט בפיסקאות (3), (4) לעיל.

 

4ג. הבדיקות לגילוי שכרות

 

בדיקת סמים תיערך ע"פ דגימת שתן.

בדיקת אלכוהול: ע"פ דגימת נשיפה או דגימת דם (בדיקות דם - בתנאי מעבדה ובאישור גורם רפואי).

 

מתי מוסמכים ליטול דגימות מהנהג? (המשך ס' 64ב לפקודת התעבורה)


א.      דגימת נשיפה – שוטר מוסמך לדרוש אותה מכל נהג.

ב.      דגימת דם ודגימת שתן – שוטר להורות על בדיקות אלה בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.      הנהג היה מעורב בתאונת דרכים, או...

ב.      יש לשוטר חשד סביר כי הנהג שיכור.

ג.        הנהג הוא מחוסר הכרה.


אופן נטילת הדגימות


·                     שוטר המורה על מתן דגימה  - יודיע לנהג את מטרת נטילת הדגימה, יבקש את הסכמתו, ויסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה.

·                     הדגימות יילקחו תוך שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי-נוחות וכאב.

·                     את דגימת הנשיפה ייטול השוטר בעצמו.

·                     את דגימת הדם ייטול גורם רפואי, בתחנת משטרה בתנאי מרפאה. לא תילקח דגימת דם, אם קיים חשש סביר כי נטילת הדגימה עלולה לפגוע בבריאותו של הנהג.


עיכוב לצורך נטילת הדגימות

 

ניתן לעכב את הנהג לצורך נטילת הדגימות - 3 שעות אם מדובר בחשוד, 1/2 שעה אם מדובר במי שאינו חשוד.

 

דין וחשבון על נטילת הדגימות

 

שוטר הנוטל דגימה חייב למלא דין וחשבון הכולל את הפרטים הבאים:

א.      שמו ופרטי זהותו של הנהג,

ב.      נסיבות נטילת הדגימה +תוצאות (אם יש),

ג.        תאריך, שעה, מקום,

ד.      שמו וכשירותו של השוטר

ה.      שמו ופרטי זהותו של אדם שנכח (אם יש(

 

יש למסור את הדין וחשבון לנהג או לבן משפחתו שביקש זאת (אם הוא מחוסר הכרה).

 

סירוב הנהג לתת דגימה שנדרשה כדין:


אין ליטול את הדגימות בכוח! עם זאת, ישנה משמעות חריפה ביותר לסירוב לתת דגימה שנדרשה כדין. למעשה, יראו את הנהג כמי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה, ולצידה עונש מירבי של שנתיים מאסר.

 

נהיגה בשכרות | נהיגה תחת השפעת סמים | נהיגה לאחר שימוש בסמים | האם מותר לנהוג אחרי 2 בירות | נהיגה בשקרות | נהיגה תחת השפעת אלקוהול |  נהיגה תחת השפעת אלכוהול | 

נהיגה בשכרות | Drunk Driving | Вождении в нетрезвом виде | القيادة في حالة سكر 

עדכון אחרון ( רביעי, 29 דצמבר 2010 20:45 )
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 76 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר