Home ערעור מעצר ערעור מעצר - אחזקת סמים

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
ערעור מעצר - אחזקת סמים PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י ערעור (מעצרים) 33/10   
ראשון, 13 פברואק 2011 10:56
     
בבית הדין הצבאי לערעורים
בפני:
אל"ם דורון פיילס - המשנה לנשיא
בעניין:
התובע הצבאי הראשי - המערער (ע"י ב"כ, סרן להט שמש; סרן אלון רווה קל)
נ ג ד
רב"ט שמעון עובדיה - המשיב (ע"י ב"כ, סרן סמזר שגוג)
טור' אידן דרוסקין - המשיב (ע"י ב"כ, סגן מאשה יודשקין)

ובעניין:
טור' אידן דרוסקין - המערער (ע"י ב"כ, סגן מאשה יודשקין)
נ ג ד
התובע הצבאי הראשי - המשיב (ע"י ב"כ, סרן להט שמש; סרן אלון רווה)

ערעור על החלטות של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי הצפון שניתנו בתיקי צפון (מעצרים) 58/10 וצפון (מעצרים) 60/10 (אל"ם ארז פורת – נשיא) בתאריך 13/4/2010. ערעורי התביעה התקבלו; ערעור ההגנה נדחה.
החלטה
1. מאחר שעניינם של שני המשיבים, רב"ט שמעון עובדיה וטור' אידן דרוסקין   קשור לאותה פרשה, נחקר באותה חקירה והתשתית הראייתית הנוגעת לשניהם היא אותה תשתית ראייתית נשמעו שני הערעורים יחד והחלטה זו תתייחס לשניהם.

2. שני המשיבים (שיכונו להלן, לשם הנוחות, שמעון ואידן) שהו עם חברם, סמל חן ריזי (שיכונה להלן: חן) במכונית שעמדה בצד הדרך, בשעת לילה. שוטרי משטרת ישראל, שחשדם התעורר, ביקשו לערוך חיפוש במכונית. השלושה יצאו מן המכונית. השוטרים הבחינו כי חן דורך על דבר מה, שנמצא אחר כך כסם מסוג חשיש במשקל של כ-35 גרם, וכי אף שמעון דורך על דבר מה, שנמצא אחר כך כחשיש במשקל של כ-5 גרם. השלושה נחקרו תחילה במשטרת ישראל. חן מסר כי לאחר תיאום מראש אסף את שני האחרים מבסיס יחידתם והם נסעו לחוף הים ושם עשו שימוש, בתוך המכונית, בסיגריה ובה הסם, שאותה חלקו ביניהם. את הסם הביא, לגרסתו, מי מהשניים האחרים. שני המשיבים הכחישו תחילה, מכל וכל, מעורבות בעבירות סמים ומסרו גרסה אודות מעשיהם באותו הלילה, שאין במהלכם שימוש בסמים. שמעון מסר גרסה שונה מגרסת חן ומגרסת אידן אשר למקום שממנו אספו חן. חקירתם המשיכה במצ"ח. השניים התבקשו למסור דגימת שתן. שמעון מסר דגימה שבדיקתה לא העידה על שימוש בסם. אידן ניסה תחילה למסור שתן של אדם אחר שהכין מראש. הוא הסביר זאת בכך שהיה נוכח בזמן שאחרים עשו שימוש בסם (לא באירוע דנן) והוא חשש מממצא שמקורו בצריכה "פאסיבית" של סם. הוא נתן דגימה נוספת, שבדיקתה העידה על צריכת קנאביס. משעומת עם הממצא מסר כי עשה שימוש בסם בחוף הים בחברת חן ושמעון, אך כי שמעון לא עשה שימוש בסם. שמעון וחן נחקרו שוב. שמעון אישר הפעם כי היה נוכח כששני חבריו עשו שימוש בסם בנוכחותו, אולם הוא עצמו לא השתמש בסם. השניים מסרו, בגרסה מאוחרת בחקירה, כי בחוף הים ראו אצל חן חתיכה גדולה מן הסם וביקשו כי לא יכניסה לרכב, אולם הוא הרגיעם כי עשה זאת גם בעבר. השניים טענו כי חן איים עליהם במהלך החקירה. חן מסר כי הוא יודע כי השניים תאמו גרסאות וכי ישנו חייל בכלא ששמע אותם עושים כך. אותו חייל לא אישר את הדברים.

3. התביעה הצבאית ביקשה בבית הדין קמא להותיר את שני המשיבים במעצר ממשי למשך יומיים, עד שיוגש כתב האישום ויתבקש מעצר עד תום ההליכים. נשיאו הנכבד של בית הדין קמא מצא להורות כי שמעון ישוחרר כליל מן המעצר וכי אידן ישוחרר למעצר פתוח. הנשיא קמא ציין כי משנסתיימה החקירה רואה הוא לבחון את העניין כבר בשלב זה, כאילו הוגש כבר כתב אישום. הנשיא הנכבד סבור היה כי אין כל ראיה ששמעון ידע על קיומו של סם ועל כן אין ניתן ליחס לו החזקת כל  הסם שנתפס. להשקפתו כל שניתן יהיה  אולי ליחס לו היא החזקה לרגע קט של הסם שעליו דרך, והחזקת סם בנסיבות כאלה אינה מקימה עילת מעצר. הנשיא הנכבד מציין כי יקשה, להשקפתו, לבסס ממצאים על עדותו של חן ש"נראית על פניה מתחמקת וסדוקה במהימנותה". אשר לאידן, סבור הנשיא כי המיוחס לו עשוי להצדיק מעצר ממשי אולם הבקיעים אשר קיימים, לגישתו, בגרסתו של חן, צריכים להביא להסתפקות בחלופה, של מעצר פתוח.

4. כל אחד מן השלושה העלה בחקירתו כמה גרסאות, שביניהן סתירות של ממש. אין ספק כי כל אחד מן השלושה מסר במהלך חקירתו גם דברי שקר. ואולם, מן המכלול עולה לכאורה כי באותו לילה היה במכונית סם מסוג חשיש וכי במכונית, בחוף הים, נעשה שימוש בסם. לא הייתה מחלוקת כי שתי "חבילות" הסם שנתפסו מקורן במכונית. משכך, קמה חזקה לחובת השלושה כי החזיקו בסם (ראו ע"מ/49/00 רב"ט מסוט נ' התובע הצבאי הראשי (2000)). כנגד כל אחד מן השלושה ראיות לכאורה אשר מגבירות את עוצמתה של החזקה- חן ניסה להסתיר ברגלו אריזת סם אחת וכאמור ישנן בגרסאותיו סתירות משמעותיות; אידן ניסה לשבש את תוצאת הדגימה ומסר גרסאות מתחלפות; שמעון ניסה לכאורה, גם הוא, להסתיר אריזה אחרת מן הסם ברגלו, הוא הרחיק עצמו מן החשד גם בפרטים טפלים, שנסתרו על ידי חבריו. ואף זאת, בגרסתם האחרונה המשיבים הודו למעשה כי ידעו כי חן (כך טענו) מחזיק כמות נכבדה של סם במכונית. מן המקובץ עולה כי יש ראיות לכאורה להחזקת הסם נגד המשיבים.

5. שאלה אחרת היא עוצמתן של הראיות לכאורה.  עניינו של אידן מובהק יותר- מעורבותו, לכאורה, בעיסוק בסם באותו הערב עולה מעדותו של חן ובסופו של דבר גם מהודייתו ומגרסאותיו האחרונות של שמעון. לא באה ראיה שכרסמה בעוצמת החזקה ולמעשה, כאמור, התנהגותו במהלך החקירה ושלל גרסאותיו מחליש מאוד את המשקל שיש ליתן, לכאורה, לגרסתו כי אינו קשור לסם שנתפס.

6. עניינו של שמעון מעורר התלבטות- מחד גיסא, אף הוא התנהג באופן מחשיד, שיקר לפרקים בחקירה והופלל לכתחילה ע"י חן, בגרסתו הראשונה. מאידך גיסא, שני חבריו עומדים, בהמשך החקירה, בעקביות על כך שלא עשה שימוש בסם. ואמנם- דגימת השתן שנתן נמצאה "שלילית". אופן ההחזקה שאותו הוא מאשר לבסוף (כי חן התעקש להכניס את הסם למכונית, בידיעתו, אך כשהוא מודע לכך שהוא מסתייג מכך)  עולה, לכאורה, כדי החזקה, אולם בהיבט המהותי- לפי גרסה זו  מידת שליטתו האפקטיבית בסם הייתה מועטה. ניתן, אפוא, לומר כי יש גם לגבי שמעון ראיות לכאורה להוכחת המיוחס לו, אולם אלה חלשות מאלה העומדות כנגד חברו, באופן שעשוי להצדיק הגבלה מתונה יותר על חירותו.

7. שאלת קיומה של עילת מעצר לא נבחנה מלוא עומקה על ידי הערכאה קמא, בשים לב לקביעותיה במישור הראייתי. על פני הדברים נראה כי בנסיבות העניין- החזקת כמות נכבדה של סם; שימוש בצוותא על ידי שלושה חיילים, ששניים מהם עזבו את היחידה ללא רשות כדי לעשות שימוש בסם; כשמעשה השימוש נעשה ברכב ואחד מן העושים שימוש בסם צפוי, בידיעת כולם, לנהוג לאחר השימוש בסם- קמה כאן עילת מעצר של "מסוכנות", גם בהיבטה הצבאי, באופן אשר עשוי להצדיק מעצר ממשי.

8. לפיכך, ובשים לב לאשר קבעתי לגבי עוצמת הראיות לכאורה, אני רואה לקבל את ערעוריה של התביעה במובן זה ששמעון ישהה במעצר פתוח, בבס"כ 396 עד מחר, 15/4/10, בשעה 17:00 ואידן ייעצר עד אותו המועד במעצר ממשי. אם יוגש כתב אישום ויתבקש מעצר, יידרש כמובן, בית הדין קמא לבחון את מלוא ההיבטים- אלה הראייתיים ואלה הנוגעים לעילות המעצר. ערעור ההגנה בעניינו של אידן נדחה.

ניתנה והודעה היום, ל' בניסן התש"ע, 14 באפריל 2010  , בפומבי ובמעמד הצדדים.


     _______________________
דורון פיילס,                      אל"ם          
                                                                                  המשנה לנשיא בית הדין הצבאי
ל     ע      ר     ע     ו      ר     י   ם


חתימת המגיה: _________________        העתק נאמן למקור
                                                                  סגן  ניר  גולני
תאריך: ______________________        ק'                       בית                   הדין 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
יש לנו 66 אורחים מחוברים
Военный юрист
הוראות שימוש באתר