Home ערעור מעצר ערעור מעצר - היעדרות משירות צבאי לתקופה בת כשישה חודשים

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
ערעור מעצר - היעדרות משירות צבאי לתקופה בת כשישה חודשים PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י ערעור (מעצרים) 76/10   
ראשון, 13 פברואק 2011 11:04
     

בבית הדין הצבאי לערעורים
בפני:
אל"ם אבי לוי - שופט
בעניין:
התובע הצבאי הראשי - המערער (ע"י ב"כ, סגן לירן קליין קל)
נ ג ד
טור' יוסף חתן - המשיב (ע"י ב"כ, סרן שלו בראנץ)
ערעור על החלטה של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי העורף שניתנה בתיק ער/12/10 (אל"ם אורלי מרקמן – הנשיאה) בתאריך 26/7/2010. הערעור התקבל.
ה ח ל ט ה
זהו ערעורה של התביעה הצבאית על החלטתה של כבוד הנשיאה, אל"ם אורלי מרקמן מיום 26/7/2010, בה הורתה על שחרורו של המשיב, טור' יוסף חתן, ממעצר  בתנאי ערבות. בכך, דחתה את בקשת התביעה הצבאית למעצרו הסגור של המשיב, בקשה שהוגשה עם הגשת כתב אישום נגדו. כתב האישום ייחס למשיב עברה של היעדרות משירות צבאי לתקופה בת כשישה חודשים שהסתיימה במעצרו ביום 21/7/2010.
יצוין מיד, עניינו של המשיב הינו יוצא דופן.
הוא גויס מלכתחילה לשירות צבאי בחודש אפריל 2004; הוא שירת שירות תקין בן 11 חודשים ואז יצא להיעדרות ארוכה משירות (בת למעלה מ-4 שנים); היעדרות זו הסתיימה בהתייצבותו. מטבעם של דברים, המשיב נעצר בהוראת בית הדין. במהלך כליאתו, הוא ביקש משלטונות הצבא לשחררו מהמשך שירות צבאי מאחר שחלפה תקופת שירותו והוא טרם הורשע בעברה של היעדרות בלתי מורשית. ואכן, שלטונות הצבא קיבלו את בקשתו, וביום 22/6/2009, הוא שוחרר משירות צבאי והוצב לכוחות המילואים.
ביום 12/8/2009, נדון המשיב לפני בית הדין הצבאי המחוזי מחוז שיפוטי הדרום; הוטלו עליו ארבעה חודשי מאסר ומחצה לריצוי בפועל. בית דין זה החמיר את עונשו והטיל עליו 180 ימי מאסר לריצוי בפועל. בשולי פסק הדין, מצא לנכון בית הדין להסב את תשומת ליבן של הרשויות המוסמכות ל-
"אנומליה אשר נחשפה לפנינו במהלך שמיעת הערעור ואשר עניינה בשחרור משירות מפאת תום שירות סדיר של מי שנעדר משירות צבאי תקופה ארוכה שבמהלכה חל מועד השחרור המקורי של החייל הנוגע בדבר. סברנו, שבסעיפים 18 ו-19 לחוק שירות בטחון קיים פתרון לסוגיית השלמת השירות הסדיר במקרים אלו, וכי על כל פנים, ראוי שתיערך פעולה כללית לתיקון הסיטואציה הבעייתית שאליה התייחסנו לעיל" (ההדגשות אינן במקור, ע/108/09 התובע הצבאי הראשי נ' רב"ט חתן (2009)).

על ביצוע פעולה כללית לתיקון הסיטואציה הבעייתית, לא שמענו. עם זאת, בכל הנוגע למשיב עצמו, נקטו רשויות הגיוס בפעולה (מאוחרת אמנם) שיועדה להחזירו לשירות למען ישלים את חובו כלפי השירות הצבאי. בתחילה, נבדקה האפשרות לקראו להשלים את השירות עוד בהיותו נתון במאסר (ראו תכתובת דוא"ל מיום 6/9/2009). פרקליט העריקים המליץ לעשות שימוש בסמכות, הנתונה לפוקד בסעיף 19 לחוק שירות ביטחון לקרוא לחייל להתייצב להשלמת שירותו הצבאי.
דא עקא, שבינתיים, השתחרר המשיב מכלאו; ורק ביום 3/1/2010 הוצא לו צו, הקורא לו להשלים את שירותו הסדיר. צו זה נחתם על ידי ראש תא מוחזרי שירות בשמו של ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים.
בקצירת האומר אציין, כי לפי הנטען בכתב האישום, לא ציית המשיב לצו זה, ולפיכך, נחשב הוא כנעדר מן השירות והתבקש מעצרו.
סנגורו המלומד של המשיב הצביע, הן לפני הערכאה הראשונה הן לפניי, על שורה של תקלות בפעולת הרשות עת באה להפעיל סמכותה ולקרוא אותו להשלמת השירות.
הסנגור הצביע על כך שלדעתו שיקול הדעת אשר הופעל עת הוצא הצו, לקה בחסר שכן לא נבדקה כשירותו של המשיב והתאמתו לשירות;
הוא טען, כי מרשו הופלה לעומת אחרים כמותו, באשר לא ננקטה פעולה כללית כלשהי אלא פעולה נקודתית בלבד;
הוא טען, כי צו הפוקד הוצא לפי סעיפים 12 ו-13 לחוק שירות בטחון ולא לפי סעיף 19 כפי שהתחייב;
הוא טען, כי אין בתיק ראיות מספיקות להוכחת משלוח הצו והבאתו לידיעת המשיב;
הוא טען גם, כי הראיות המצויות בתיק המלמדות לכאורה, על מודעות מאוחרת של המשיב להוצאת הצו בעניינו, אין בהן די כדי ללמד על הגעת הצו לידיעת המשיב.
רוב טענות אלו של הסנגור התקבלו על דעת הערכאה הראשונה, ולפיכך הוחלט על שחרורו של המשיב בערבות (ככל הנראה התייחסה הערכאה הראשונה אל המשיב כאל מי שקיימים ספקות משמעותיים באשר לחוקיות גיוסו).
התביעה הצבאית לא השלימה עם החלטת השחרור ועתרה, כאמור, למעצרו הסגור של המשיב. לפי טענתה, הפגמים הנטענים בצו הפוקד אינם יורדים לשורשו של עניין; בראיות המלמדות על משלוח הצו, יש די (בהצטרפן זו לזו) כדי להקים ראיות לכאורה לכך, שהצו נשלח בדואר רשום אל כתובתו הידועה של המשיב; התביעה אף טענה, כי בחומר יש ראיות כתובות, המלמדות על מודעותו של המשיב לכך שהוא נקרא לשירות ונפקד ממנו.
ציינתי באוזני הצדדים, כי בעיניי קיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה. עם זאת, בהתחשב בבעייתיות הקיימת בראיות, יש להגדיר את הראיות הללו ראיות בעייתיות. כמו כן, אין מקום, לטעמי, להתעלם מכך שהמשיב איננו מצוי במעצר מזה כעשרה ימים.
לנוכח הערותיי, באו הצדדים בדברים, וברוחן, הוסכם עליהם, כי המשיב יוחזק במעצר פתוח במיטב או ביחידה אחרת שאליה יועבר למשך שלושה שבועות מהיום. הסכמה זו מקובלת עליי ואני נותן לה תוקף בהחלטתי זו. המשיב ישהה במעצר פתוח מהיום ולמשך שלושה שבועות.
במהלך תקופה זו, יורשה המשיב לצאת לחופשת שבת מיום שישי בשעה 10:00 עד יום ראשון בשעה 8:00. שמעתי, כי הוחלט שהמשיב ימשיך וישרת שנה נוספת וכי בכוונת הרשויות לשבצו בהתאם לכישוריו. יש לקוות שהמשיב ידע לנצל את חלופת המעצר על מנת להוכיח את עצמו כחייל מועיל.
המשיב יתייצב ביחידתו למעצר פתוח הערב עד השעה 17:00. המזכירות תביא לידיעת המפקדים את משמעויותיה של החלטה זו.
תשומת ליבם של הפצ"ר, של מפקד מיטב ושל פרקליט העריקים, מוסבת לטענות העקרוניות אשר הועלו על ידי הסנגור המלומד ביחס להיעדר נוהל להשבת חיילים, עריקים לשעבר, אשר פוטרו מפאת תום שירות, בטרם הורשעו בגין העדר מן השירות, ולהקרנת העדר הנוהל על חוקיות פעולת הרשות בעניין זה.
לטעמי, השתמע מהחלטתנו בערעור בעניינו של המשיב, שראוי שנושא בעייתי זה יוסדר בנוהל תקין ושוויוני. אכן הגיעה השעה שהוא ימוסד כחוק.

ניתנה והודעה היום, כ"א באב התש"ע‏, 1 באוגוסט 2010‏, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

אבי לוי,    אל"ם
שופט בית הדין הצבאי
ל ע ר ע ו ר י ם

חתימת המגיה: _________________                 העתק          נאמן            למקור
                                                                            סגן              ניר                 גולני
תאריך: ______________________                  ק'                בית                הדין


 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
יש לנו 78 אורחים מחוברים
Военный юрист
הוראות שימוש באתר