Home ערעור מעצר ערעור מעצר - שימוש בסמים מסוכנים ולהחזקתם

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
ערעור מעצר - שימוש בסמים מסוכנים ולהחזקתם PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י ערעור (מעצרים) 103/10   
ראשון, 13 פברואק 2011 11:13
     
בבית הדין הצבאי לערעורים
בפני:
אל"ם דורון פיילס - המשנה לנשיא
בעניין:
טור' דביר פני-גיל - המערער
(ע"י ב"כ, סרן חיים בלילטי; סרן עדי ריטיגשטיין קל)
נ ג ד
התובע הצבאי הראשי - המשיב
(ע"י ב"כ, סרן טל זיסקוביץ'; סגן עדי תמיר)
ערעור על החלטה של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי המרכז שניתנה בתיק מרכז (מעצרים) 310/10 (רס"ן מאיה גולדשמידט – שופטת) בתאריך 15/11/2010. הערעור נדחה.
ה ח ל ט ה
1. המערער נעצר בידי המשטרה הצבאית החוקרת ביום 10/11/10 ונחקר בחשד לשימוש בסמים מסוכנים ולהחזקתם. לאחר פרק החקירה הראשון התבקש מעצרו בבית הדין קמא, שהורה לעוצרו עד ליום 15/11/10. אז התבקשה הארכת מעצרו למשך 3 ימים. השופטת הנכבדה קמא הורתה על המשך המעצר עד ליום 17/11/10. מכאן הערעור.
2. בדיון בבית הדין קמא הסתבר כי ישנו חשש כי המערער ישבש את מהלכי החקירה ועל כן הושם בבידוד ב"אגף הבודדים" בבס"כ XXX. באי כוחו של המערער העלו טענות קשות בעניין זה- לעמדתם הדבר נעשה שלא כדין ולגופו, יש בו כדי לכלוא את המערער בתנאים קשים מנשוא, שלא לצורך.
3. השופטת הנכבדה קמא סבורה הייתה, כי החקירה מתקדמת בקצב משביע רצון, כי המעצר נדרש "בשל קיומו של חשד כבד לשיבוש הליכי חקירה, לאור אופי הפעולות הנדרשות לביצוע". לעניין תנאי המעצר, ראתה השופטת הנכבדה להמליץ בפני גורמי המשטרה הצבאית לבחון הקלה בתנאי המעצר.
4. על החלטה זו הוגש ערעור ובד בבד הוגשה עתירת "הביאס קורפוס" לבית המשפט הגבוה לצדק, שמהותה תנאי מעצרו של המערער. העתירה נדחתה על הסף. בית המשפט העליון קבע, כי למערער "סעד אלטרנטיבי בתוך המערכת הצבאית" בנוגע לתנאי מעצרו.
5. בפתח הדיון בערעור מסרה התביעה הצבאית, כי מאז הדיון בבית הדין קמא נעשו פעולות חקירה נוספות, שלאחריהן הצטמצם מאוד פוטנציאל שיבושה של החקירה בידי המערער ועל כן הוא הועבר מ"אגף הבודדים" לפלוגת כליאה רגילה. עוד מסרה התביעה שדרושה פעולת חקירה נוספת, שעתידה למצות פרק זה של החקירה ואשר דורשת את המשך המעצר ולאחריה תוכל להעריך האם נדרש להעמיק את החקירה או שבשלה העת להגיש כתב אישום. אז גם תגבש עמדתה אשר לעניין המעצר.
6. באי כוחו של המערער שבו והעלו טענות קשות בעניין תנאי מעצרו של המערער. לגישתם העילות להשמתו של כלוא בבית סוהר צבאי בבידוד נקבעו בתקנה 67 לתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987 ובהוראות קמצ"ר  ואין נמנה עימם הטעם של צורך בבידוד מטעמי חקירה.
7.  הסנגורים סבורים כי אם הוקלו תנאי המעצר והמערער אינו נתון יותר בבידוד, אין נשקף עוד החשש כי ישבש את החקירה. מכיוון שזה היה הטעם המרכזי למעצר ומאחר שהיקף העבירות המיוחס, לראייתם, למערער אינו מצדיק מעצר מטעם אחר, ניתן כבר עתה לשחררו מן המעצר או, למצער, להסתפק בחלופה.
8. לעניין ההחזקה בבידוד, טענה התביעה כי זו תואמת את הקבוע בתקנה 3 לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ"ז-1997  ועל כן אין ניתן לומר כי הדבר נעשה שלא כדין. לשאלה האם יתכן כי המערער ישוב ויושם ב"אגף הבודדים" מטעמים חקירתיים, השיבה התביעה: "...כרגע לאור ההתפתחויות בחקירה, הצורך להחזיק את החשוד בבידוד נפסק. בהמשך להתפתחויות נוספות בחקירה, אם יהיו, נבחן אם יהיה צורך או לא" (עמוד 1 לפרוטוקול הדיון בערעור, בשורות 22-23).
9. לעניין עילות המעצר הוסיפה התביעה כי הנסיבות שנגלו כאן מצביעות על "מסוכנות" בהיבטה הצבאי, משמדובר במערער, חוקר מצ"ח לשעבר, שהודה בשימוש בסם וזמן לא רב לאחר שנחקר, שב והסתבך, לכאורה, בעבירות סמים. נסיבות אלה מלמדות, להשקפת התביעה, כי ישנו חשש של ממש כי ישוב ויעבור עבירות שקשורות בסמים מסוכנים.
10. דין הערעור, לגופו, להדחות. פעולות החקירה נעשו כאן בקצב נמרץ. הפעולות שנותרו מצדיקות את המשך המעצר, שאחרת יש חשש לשיבוש החקירה. פרק הזמן שנקצב למעצר הוא מידתי וקצר.
11. הערעור נדחה, אפוא.
12. נוכח עמדת  התביעה איני רואה מנוס מלהידרש, בתמצית, לשאלת השמתו של המערער ב"אגף הבודדים".  תקנה 67 לתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987 קובעת בשל אילו צרכים ניתן לשים כלוא בבידוד ובאישורו של איזה גורם. הוראת קמצ"ר 3412 "בידוד כלואים ב'אגף הבודדים'" מפרטת את הנהלים בעניין, ברוח התקנה. אלה הדינים הקונקרטיים אשר מסדירים את סוגיית השמתו של כלוא בכלא צבאי בבידוד. לפיהם- אין ניתן לשים כלוא בבידוד מטעם חקירתי. ניסיונה של התביעה להסתמך על תקנה 3 האמורה  הוא ניסיון מלאכותי. אף הטעם המעשי שניתן לעניין- ולפיו אין ניתן להבטיח בבית כלא צבאי כי כלוא לא ידבר בטלפון אלא כשהוא מצוי ב"אגף הבודדים", נשמע תמוה. הדעת נותנת שניתן למצוא פתרון מעשי לכך, שאינו כרוך בפגיעה קשה, אשר אין ספק בעיני שהיא הרבה למעלה מן הצורך, בחירותו ובכבודו של הכלוא. ואף אם אין לכך פתרון מעשי שניתן ליישום מיידי (ודומה כי לא נעשה ניסיון של ממש למוצאו, כשניצבה אפשרות הכליאה בבידוד, על אף, כך נמסר, כי כבר בשנת 2008 העלו גורמים בלשכת עורכי הדין טענות בעניין בפני רשויות הצבא) אין בכך כדי להצדיק, באיזון האינטרסים, חריגה מן המותר בדין, שמשמעה הרעה משמעותית בתנאי כליאתו של המערער.
13. עותק מהחלטה זו יועבר לפרקליט הצבאי הראשי, לתובעת הצבאית הראשית  ולקצין המשטרה הצבאית  הראשי.   

ניתנה והודעה היום, ‏‏ט' בכסלו התשע"א, 16 בנובמבר 2010, בפומבי ובמעמד הצדדים.

דורון פיילס,                      אל"ם   
המשנה לנשיא בית הדין הצבאי
ל     ע     ר     ע      ו     ר     י     ם

חתימת המגיה: _________________                 העתק נאמן למקור
                                                                            סגן  ניר  גולני
תאריך: ______________________                  ק'                  בית              הדין


 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
יש לנו 67 אורחים מחוברים
Военный юрист
הוראות שימוש באתר