Home ערעור מעצר ערעור מעצר - נעדר משירות צבאי תקופה בת כ-4 שנים

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
ערעור מעצר - נעדר משירות צבאי תקופה בת כ-4 שנים PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י ערעור (מעצרים) 107/10   
ראשון, 13 פברואק 2011 11:14
     
בבית הדין הצבאי לערעורים
בפני:
אל"ם אבי לוי - שופט
בעניין:
טור' יהודה פרנקו - המערער (ע"י ב"כ, עו"ד שמי כהן קל)
נ ג ד
התובע הצבאי הראשי - המשיב (ע"י ב"כ, סרן נילי זיו; סגן גלעד פרץ)
ערעור על החלטה של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי מטכ"ל שניתנה בתיק מט/1248/10 (רס"ן אחסאן חלבי – שופט) בתאריך 11/11/2010. הערעור התקבל חלקית.


החלטה
זוהי החלטה בערעורו של יהודה פרנקו (המערער) המיוצג על ידי סנגורו, עו"ד שמי כהן, על החלטת כבוד השופט, רס"ן אחסן חלבי מיום 11/11/2010 שבה הורה על מעצרו של המערער עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

המערער הואשם בכך שנעדר משירות צבאי תקופה בת כ-4 שנים (השתמטות משירות). מעצרו של המערער נקצב מעת לעת מאז שנעצר לראשונה לאור טענות בדבר מצבו הרפואי. ביום 11/11/2010 עמדה התביעה על כך, שהמעצר יוארך עד תום ההליכים המשפטיים ואילו הסנגור המלומד התנגד לכך. בפיו היו טענות ביחס לאי קיום הוראות של בית-הדין לבדיקת המערער במהלך מעצרו על ידי רשויות הכליאה וכן טענות ביחס לתקינות צו, שהוצא מטעמו של רח"ט תומכ"א באכ"א, להאריך את התקופה לקביעת כושרו הגופני של המערער בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו- 1986.

השופט המלומד קמא דחה את שתי הטענות ונעתר, כאמור, לעתירת התביעה. השופט המלומד ציין, כי למרות שהליכי הבדיקה והאבחון ארכו שבועות מספר, לבסוף נבדק המערער על ידי רופא מומחה וכשירותו למעצר נבדקה עוד קודם לכן. השופט ציין, כי "אף אם הופרה הוראה כזו או אחרת על ידי רשויות הצבא, ולא נראה כי כך היה הדבר במקרה דנן, אינני סבור כי יש בטיעון זה כדי להוביל לשחרור הנאשם מן המעצר". עוד ציין השופט המלומד קמא, כי אין פסול בכך, שבעל הסמכות בחוק להאריך את התקופה לקביעת הפרופיל לפי סעיף 12, יעשה שימוש בסמכותו בשלהי התקופה ובלבד, שהצו ניתן מטעמים מיוחדים. השופט קמא הדגיש כי העובדה שהאדם אשר מבקשים לגביו הארכת תקופה לקביעת פרופיל, השתמט ביודעין משירות ביטחון ומצוי במעצר, היא עצמה מהווה טעם מיוחד להארכת  התקופה.

הסנגור המלומד, בערעור מפורט ומנומק, עתר לשחרורו של מרשו ולו לחלופת מעצר. במסגרת הודעת הערעור, פירט הסנגור את השתלשלות ההחלטות של בית-הדין המחוזי ביחס לבקשות למעצרו של המערער וטען, כי התנהלות רשויות הכליאה בביצוע ההחלטות הללו הייתה שערורייתית. הסנגור גם חזר על טענתו, שלפיה צו הפוקד המורה על הארכת מועד קביעת הכשירות הרפואית בעניינו של המערער, איננו מנומק די צורכו, והוצא באיחור רב.

עיינתי בכל החומר הראייתי המצוי בתיק. חייב אני לציין, כי התרשמותי הינה שהחלטות בית-הדין לא קוימו בשקידה ראויה כפי שמתחייב בכל הנוגע להחלטות שיפוטיות שמטרתן להגן על בריאותו של כלוא. עם זאת, מאחר שלבסוף, נערך למערער אבחון מלא ונמצא, כי אין מניעה להחזיקו במעצר, אין בהתרשמות זו, כשלעצמה, כדי להצדיק התערבות בהחלטת בית-הדין קמא. ביחס לטענתו השנייה של הסנגור המלומד השמעתי הערות. הללו נפלו על אוזניים קשובות והתביעה הצבאית הסכימה לקבלתו החלקית של הערעור תוך שהיא מדגישה שהסכמתה נובעת מהערות בית-הדין ומבקשת שקציבת המעצר תהא לתקופה ארוכה יותר מזו שהוצעה מלכתחילה על ידי הסנגור.

במחלוקת זו שנפלה בין הצדדים, דעתי כדעת הסנגור. רח"ט תומכ"א אמנם האריך את התקופה לקביעת הכושר הבריאותי של המערער, כך, שנדמה שזו מסתיימת ביום 2/12/2010. ייתכן, שאם הפעולה לקביעת הפרופיל לא תסתיים עד אותו מועד ולא תינתן הארכה נוספת מטעם הפוקד, ייווצר קושי משפטי בהמשך החזקת המערער במעצר. אין ניתן להניח מראש כי רח"ט תומכ"א אכן ישוב ויעשה שימוש בסמכותו להאריך את התקופה. הדבר צפוי להיבדק על ידיו בבוא השעה על פי הקו המנחה שנקבע בחוק (קיומם של נימוקים מיוחדים המצדיקים זאת). הסנגור הודיע, כי בכוונתו לפנות אל הסמכות בעניין זה ולנסות לשכנעה להימנע מלעשות שימוש בסמכותה.

בנסיבות שנוצרו וגם בהתחשב בהתנהלות רשויות הכליאה ביחס לקיום החלטות בית-הדין כמפורט לעיל מצאתי, כי ראוי לקבל את ערעור ההגנה באופן חלקי כך שהמערער יישאר במעצר עד יום 2/12/2010 שעה 15:00.

מובן, כי התביעה רשאית לשוב ולעתור להארכת המעצר בפני בית-הדין קמא בבוא השעה.

ניתנה והודעה היום, ‏‏‏‏‏‏ט"ו בכסלו התשע"א, 22 בנובמבר 2010, בפומבי ובמעמד הצדדים.

אבי לוי,                אל"ם   
שופט בית הדין הצבאי
ל ע ר ע ו ר י ם


חתימת המגיה: _________________                 העתק נאמן למקור
                                                                              סגן  ניר  גולני
תאריך: ______________________                  ק'                  בית              הדין


 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
יש לנו 65 אורחים מחוברים
Военный юрист
הוראות שימוש באתר