Home כל כתבות האתר הרישום הפלילי – מניעה ומחיקה – תיקון לחוק

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
הרישום הפלילי – מניעה ומחיקה – תיקון לחוק PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י עו"ד אירנה פיין   
רביעי, 20 אפריל 2011 10:58

הרישום הפלילי – מניעה ומחיקה – תיקון לחוק


שימו לב! החל מאוגוסט 2011 חייל המורשע בסירוב להיבדק לגילוי סמים – יהיה צפוי לרישום פלילי!!!

לעומת זאת, יוקל הרישום הפלילי במקרים רבים אחרים!
כידוע, הרשעתם של בתי דין צבאיים לרוב גוררת אחריה רישום פלילי, המופיע במאגרי משטרת ישראל בתום ריצוי העונש ואף לאחר תום השירות הצבאי.

הכלל הוא, תקופת הרישום הפלילי המינימאלית אורכת 17 שנים, במהלכן פרטי הרישום הפלילי מועבר לגופים ציבוריים שונים ובכך מונע קבלת קשת רחבה של משרות ורישיונות. 
כך, הרישום הפלילי יכול להפריע בקבלת עבודה באבטחה, בהוצאת רישיון למונית, בהשגת ויזה לקנדה ולארה"ב ובכל מקרה בו נדרשת "תעודת יושר".

מחיקת הרישום הפלילי על תום 17 שנה ממועד ההרשעה כרוכה בפניה אל נשיא המדינה, דרך הערכאות המתאימות.
הרישום הפלילי מלווה את כלל ההרשעות הפליליות בבתי המשפט במדינה וכן את רוב ההרשעות של בתי הדין הצבאיים, אפילו בעבירות בעלות אופי צבאי כגון "נפקדות" ו"עריקות". 

עם זאת, בחוק השיפוט הצבאי מצויים מספר סעיפים כלליים, כגון סעיף 129 – "התנהגות מבישה", אשר אינם נושאים רישום פלילי. 
התיקון לחוק השיפוט הצבאי, שייכנס לתוקף באוגוסט 2011, מקל במידה מסוימת עם החיילים, בכך שהוא מוציא מגדר הרישום הפלילי, הגלוי לנציבות המדינה, הרשעות שעונשן עד חודשיים מאסר בפועל וקובע מגבלות נוספות. 

התיקון לחוק מציב את עורכי הדין, המגנים על חיילים בבתי דין צבאיים, בפני מציאות חדשה ומחדד את הצורך בניהול הגנה מושכל, תוך שימת לב לכל ההשלכות של ההרשעה: הן העונש והן הרישום הפלילי שילווה את החייל זמן רב לאחר שחרורו. 
זאת, מאחר שלאור התיקון, קיימות אפשרויות חדשות להימנע מהרישום הפלילי. 

מצד שני, קובע התיקון לחוק, כי עבירה של סירוב להיבדק (דהיינו, למסור דגימת שתן שעה שזו נדרשת כדין) לגילוי סמים מסוכנים בגוף החייל – אשר עד כה לא גררה אחריה רישום פלילי – תהיה כרוכה ברישום פלילי.
עובדה זו מביאה את עורכי הדין ליחס חדש ושונה לעבירת הסירוב להיבדק, החל מייעוץ ראשוני וכלה בניהול משפט ובטיעונים לעונש. 

זאת ועוד, כל חייל שהינו עריק בימים אלה וקיים נגדו גם תיק סירוב להיבדק לגילוי סמים – כדאי שייוועץ בעורך דין על מנת שלא יאחר את המועד שבו הרשעתו בסירוב להיבדק תגרור רישום פלילי.
פניה ללא דיחוי אל עורך דין מומחה בדיני צבא חשובה למיצוי כל האפשרויות למניעת הרשעה ורישום פלילי ולהקלה בעונש, וכמו כן למחיקת הרישום הפלילי בתקופה הקצרה ככל הניתן.


עדכון אחרון ( רביעי, 20 אפריל 2011 11:02 )
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 70 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר