Home עריקות | נפקדות - פסק דין ענישה – עריקות משירות מילואים

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
עריקות | נפקדות - פסקי דין
סינון     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר מחבר צפיות
1 נעדר משירות מילואים לתקופה בת 558 ימים , 8 ימי מאסר לריצוי בפועל, קנס על סך 500 ש"ח והורדה לדרגת טוראי. מטכ"ל (מחוזי) 732/13 884
2 מורשע בהיעדרות ללא רשות מיחידתו לתקופה בת 371 ימים, שבסופה נעצר, 5 ימי מאסר לריצוי בפועל וקנס על סך 400 ש"ח. צפון (מחוזי) 245/12 834
3 עריקות משירות מילואים לתקופה בת 235 ימים,הנאשם ירצה 20 ימי מאסר בפועל והורדה לדרגת טוראי. צפון (מחוזי) 218/12 963
4 עריקות משירות מילואים למשך 204 ימים , 8 ימי מאסר לריצוי בפועל וקנס כספי על סך 1,000 ש"ח צפון (מחוזי) 23/13 976
5 ע/151/07 סמ"ר ירון כהן - עריק מילואים 950 יום - נדון ל 11 ימי מאסר בפוועל ו- 600 ש"ח קנס ע/151/07 סמ"ר ירון כהן - 3551
6 עריקות משירות מילואים בן 22 ימים, 21 ימי מאסר לריצוי בפועל דר/224/08 - אלכסנדר פונט 2214
7 עריקות בת 547 יום משירות מילואים, 28 ימי מאסר לריצוי בפועל דר/276/08- ליאור עטון 2687
8 העדרות של 547 משמ"פ, 28 ימי מאסר בפועל תיק 276/08 ליאור עטון 1803
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 63 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר