Home עריקות | נפקדות - פסק דין ענישה – עריקות משירות מילואים

כתבות תוכן

עורך דין צבאי
עריקות | נפקדות - פסקי דין
סינון     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר מחבר צפיות
1 נעדר משירות מילואים לתקופה בת 558 ימים , 8 ימי מאסר לריצוי בפועל, קנס על סך 500 ש"ח והורדה לדרגת טוראי. מטכ"ל (מחוזי) 732/13 896
2 מורשע בהיעדרות ללא רשות מיחידתו לתקופה בת 371 ימים, שבסופה נעצר, 5 ימי מאסר לריצוי בפועל וקנס על סך 400 ש"ח. צפון (מחוזי) 245/12 846
3 עריקות משירות מילואים לתקופה בת 235 ימים,הנאשם ירצה 20 ימי מאסר בפועל והורדה לדרגת טוראי. צפון (מחוזי) 218/12 976
4 עריקות משירות מילואים למשך 204 ימים , 8 ימי מאסר לריצוי בפועל וקנס כספי על סך 1,000 ש"ח צפון (מחוזי) 23/13 987
5 ע/151/07 סמ"ר ירון כהן - עריק מילואים 950 יום - נדון ל 11 ימי מאסר בפוועל ו- 600 ש"ח קנס ע/151/07 סמ"ר ירון כהן - 3572
6 עריקות משירות מילואים בן 22 ימים, 21 ימי מאסר לריצוי בפועל דר/224/08 - אלכסנדר פונט 2230
7 עריקות בת 547 יום משירות מילואים, 28 ימי מאסר לריצוי בפועל דר/276/08- ליאור עטון 2707
8 העדרות של 547 משמ"פ, 28 ימי מאסר בפועל תיק 276/08 ליאור עטון 1816
 
 

לקבלת ייעוץ ראשוני עם עורך דין צבאי פרטי - הזן פרטים עכשיו!

 

שם
תאור קצר
טלפון ליצירת קשר
עורך דין צבאי
תחקיר בתי כלא צבאיים
יש לנו 4 אורחים מחוברים
מחיקת רישום פלילי
Военный юрист
חוק השיפוט הצבאי
עורך דין צבאי
עורך דין צבאי  | עו"ד צבאי | פסק דין צבאי | בית דין צבאי | נפקדות | עריקות | זיוף גימלים
gurl shi mcth | gurl shi pkhkh | pxe shi mcth | ch, shi mcth | bpesu, | grheu, | zhu; dhnkho
                                     
הוראות שימוש באתר