קל - המאגר המשפטי לחייל

נעדרה למשך 114 ימים – קנה 700 ₪

הכרעת דין

על פי הודאתה בכתב האישום, מורשעת הנאשמת בעבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955, בכך שנעדרה מיחידתה, מיום 03/02/13 ועד יום 27/05/13, סה"כ מאה וארבעה עשרה (114) ימים.

גזר דין

הנאשמת, טוראי נ.ק, נותנת את הדין בגין היעדרות משירות בת מאה וארבעה עשר (114) ימים, אשר הסתיימה בהתייצבותה.

הנאשמת גויסה לצה"ל בחודש ספטמבר 12, לחובתה שתי היעדרויות קודמות, עליהן נשפטה ביחידתה. הצדדים נקשרו בהסדר טיעון לעניין העונש שבבסיסו עובדת הריונה, ראיתי לנכון לכבד את ההסדר.

על הנאשמת נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

1. קנס בסך שבע מאות (700) שקלים, שישולם על ידה בשבעה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 01/07/13. אם לא תשלם תשלום מתשלומי הקנס יועמד הסכום המלא לפירעון מיידי.

2. מאסר על בן חודש (1) ימים תנאי למשך שנתיים (2) שלא תעבור עבירה שעניינה היעדר מן השירות שלא ברשות.

למאגר כל פסקי הדין לחץ כאן
צור קשר
אודות
|