קל - המאגר המשפטי לחייל

נעדר מן היחידה למשך 953 ימים ,הנאשם ירצה 120 ימי מאסר

הכרעת דין

הנאשם מורשע, על פי הודאתו, בעבירה של היעדרות מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחש"צ, התשט"ו-1955, בכך שנעדר מיחידתו,מיום 31/05/2009 ועד יום 08/01/2012 למשך 953 ימים, בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.


גזר דין

הנאשם, טוראי צחי בן הרוש, הורשע על פי הודאתו בהיעדרות ללא רשות מיחידתו לתקופה בת 953 ימים, שבסופה נעצר.

מדובר במי שגויס לצה"ל במהלך חודש אפריל 2008, סיים הכשרה בסיסית והוצב בתפקיד X עברו של הנאשם מכביד שכן עמד לדין משמעתי בגין היעדרות בת 42 ימים ומיד לאחר מכן עמד לדין בפני בית דין צבאי בגין היעדרות בת 153 ימים. בנוסף, הצטברו לחובת הנאשם מספר הליכים משמעתיים בגין עבירות אחרות.

ברקע ההיעדרות ניצבת מצוקה משפחתית אשר הובאה בצורה מפורטת בפני בית הדין הן באמצעות מסמכים והן באמצעות עדותו של הנאשם ועדות אביו.

הנאשם העיד כי אביו נתון במצב רפואי סבוך מזה מספר שנים, באופן אשר חייב אותו לסעוד אותו בשגרת היום יום. הנאשם ציין כי האב סובל ממחלות לב, עבר ניתוח לב, התקפי לב ואירוע מוחי שכלל איבוד זיכרון. האב נזקק לשיקום ממושך וסובל מקשיי תפקוד.

המסמכים הרפואיים שהוגשו בפניי אכן מלמדים על מצב רפואי קשה וכן כי האב זכאי לקצבת נכות מלאה. אף במהלך תקופת כליאתו של הנאשם אושפז האב על רקע החמרה במצבו.

אמו של הנאשם אף היא איננה בקו הבריאות ונוכח מצבה מתקשה לטפל בעצמה ובבעלה.

נוסף על המצב הרפואי של ההורים העיד הנאשם על עצמו כי הוא מתקשה להשתלב במסגרות. דברים אלו נתמכים בחוות דעתה של הקב"נית שאבחנה את הנאשם במהלך כליאתו ומצאה דפוסים של חוסר בשלות, קשיי התנהגות והשתלבות וחוסר התאמה ברור למסגרת הצבאית. הxxx המליצה להפנות את הנאשם לוועדת התאמה לשירות והביאה את המלצתה לפטור אותו.

הנאשם בעדותו לא כיחד כי לא היה "חייל טוב", בדבריו וציין כי הוא מבקש לקחת אחריות על מעשיו, יחד עם זאת, ביקש להבין את הסיטואציה אליה נקלע.

עניינו של הנאשם הובא בפני ועדת התאמה לשירות אשר מצאה לנכון לפטור אותו. הנאשם ציין בעדותו כי ביקש להמשיך ולשרת בשירות מילואים ומאופן ניסוח המלצתה של הוועדה ניתן להבין כי אכן הנאשם צפוי להשתלב במערך המילואים.

התובע הדגיש כי על אף ההבנה למצוקה המשפחתית אליה נקלע הנאשם הרי שקיימות בתיק זה מספר נסיבות לחומרא. ראשית, משך ההיעדרות ושנית, עברו המכביד של הנאשם. עוד ציין התובע כי תנאי השירות להם זכה הנאשם היו מקלים במיוחד.

לאחר שמיעת טיעוני הצדדים, סברתי כי אכן יש מקום לקבל את עתירת ההגנה לנהוג בנאשם לפנים משורת הדין.

הנאשם הינו השני מבין חמישה ילדים אולם נטל הטיפול באביו הוטל כל כולו על כתפיו וזאת נוכח מצבה הרפואי של אימו. אביו של הנאשם העיד בפניי ומסר בבכי כי הנאשם סועד אותו מדי יום ומטפל בו במסירות. עם כליאתו של הבן, נתון האב במצוקה של ממש.

כפי שטען הסנגור, נתוניו האישיים של הנאשם ואבחנתה של ה xxx מלמדים על סיכויים נמוכים להשתלבות במסגרת נוקשה כמסגרת הצבאית. בהינתן הרקע המשפחתי הדברים מתחדדים אף יותר.

בנסיבות אלו ועל אף עברו המכביד של הנאשם ניתן להעניק משקל בכורה לאינטרס השיקומי ואף לנהוג במידת הרחמים בפתח חג החירות, כפי שעתר הסנגור.

אציין בתמצית כי גזר הדין שהוצג על ידי התביעה בתמיכה לעתירתה עוסק במי שבחר להיעדר לתקופה ממושכת בשל כך שבעיותיו הרפואיות לא טופלו, גרסה אשר נדחתה על ידי בית הדין ולמעשה, לא הוצג כל טעם אחר להיעדרותו הממושכת.

לאור האמור, נגזרים על הנאשם העונשים הבאים:

א. תשעים (90) ימי מאסר לריצוי בפועל, מניינם מיום מעצרו.

ב. שלושים (30) ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה בניגוד לסעיפים 94, 92 או 121 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955.

ג. עונש המאסר המותנה, בן שישים (60) ימים, שהוטל על הנאשם בתיק מטכ"ל 175/09 יופעל וירוצה כך שמחציתו תצטבר לעונש המאסר בתיק הנוכחי ומחציתו תחפוף לו.

סך הכל ירצה הנאשם מאה ועשרים (120) ימי מאסר, החל מיום מעצרו.

למאגר כל פסקי הדין לחץ כאן
צור קשר
אודות
|