קל - המאגר המשפטי לחייל

קצין הנעדר מן היחידה לתקופה בת 506 ימים, 5 ימי מאסר לריצוי בפועל, הורדה לדרגת סמל וקנס על סך 1,200 ₪.

הכרעת דין

הנאשם מורשע, על פי הודאתו, בעבירה של היעדרות מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחש"צ, התשט"ו-1955, בכך שנעדר מיחידתו מיום 12/12/2010 ועד יום 30/04/2012 למשך 506 ימים, בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בהיעדרות ללא רשות מיחידתו לתקופה בת 506 ימים, שבסופה התייצב. מדובר בהיעדרות ממערך המילואים, וזאת לאחר שהנאשם נקרא לשמ"פ בן 5 ימים לצורכי xxx, אולם לא התייצב.

הסדר הטיעון שהניחו הצדדים בפני בית הדין מבקש להתחשב בעובדה כי זו היעדרותו היחידה של הנאשם מן השירות, כאשר קודם לכן הוא שירת באורך תקין הן במסגרת שירות הסדיר, הן במסגרת שירות קבע לתקופה לא מבוטלת והן במסגרת מערך המילואים. בנוסף, ההגנה פירטה אודות הנסיבות האישיות של הנאשם אשר עמדו ברקע ההיעדרות, ובכלל זה נסיבות כלכליות.

עיון בתדפיס האישי מלמד, כי הנאשם שירת אכן שירות משמעותי מאוד במסגרת הצבא, הן בסדיר והן בקבע, כאשר חלק מההכשרות הנאשם אף סיים בהצטיינות. נוכח האמור, מצערת מאוד העובדה, כי הנאשם, שהינו קצין בצבא, הגיע עד הלום. עובדה זו יש בה כדי להוות שיקול הקורא להחמיר בענישה, אולם נוכח כלל הנסיבות שפירטו הצדדים, ובכלל זה הודאת הנאשם בהזדמנות הראשונה ממש ועובדת התייצבותו בסיום ההיעדרות, מצאתי לאמץ את הסדר הטיעון

לפיכך, נגזרים על הנאשם העונשים הבאים:

א. חמישה (5) ימי מאסר לריצוי בפועל, מניינם מיום מעצרו.

ב. עשרים (20) ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה בניגוד לסעיפים 94, 92 או 121 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955.

ג. הורדה לדרגת סמל.

ד. קנס בסך אלף מאתיים ₪ (1,200 ₪) אשר ישולם על ידי הנאשם בתשלום אחד, לא יאוחר מיום 10/08/2012 לפי שובר שתמציא לו המזכירות בתום הישיבה. לא ישולם הקנס במועדו, ירצה הנאשם תמורתו עשרה (10) ימי מאסר בכליאה ממשית.

למאגר כל פסקי הדין לחץ כאן
צור קשר
אודות
|