קל - המאגר המשפטי לחייל

היעדר משירות מילואים למשך 371 ימים, 5 ימי מאסר.


הכרעת דין

הנאשם מורשע, על פי הודאתו, בעבירה של היעדרות מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחש"צ, התשט"ו-1955, בכך שנעדר מיחידתו מיום 27/03/2011 ועד יום 31/03/2012 למשך 371 ימים, בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בהיעדרות ללא רשות מיחידתו לתקופה בת 371 ימים, שבסופה נעצר. המדובר בהיעדרות ממערך המילואים, לאחר שהנאשם נקרא לחמישה ימי שמ"פ לצורכי אימון, אולם לא התייצב.

נוכח הודאת הנאשם בהזדמנות הראשונה והחיסכון מזמנו של בית הדין, ובהתחשב גם בתרומתו של הנאשם לצבא ולמדינה כחייל xxx שאף נטל חלק בשירות מילואים ובלחימה, וכן נוכח מצבו הכלכלי של הנאשם והחג אשר בפתח, מצאתי לאמץ את ההסדר.

לפיכך, נגזרים על הנאשם העונשים הבאים:

א.חמישה (5) ימי מאסר לריצוי בפועל, מניינם מיום מעצרו.

ב. עשרים (20) ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה בניגוד לסעיפים 94, 92 או 121 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955.

ג. הורדה לדרגת טוראי.

ד. קנס בסך ארבע מאות (400) ₪ שישולם בתשלום אחד (1) לא יאוחר מיום 15/08/2012, לפי שובר שתמציא לו המזכירות בתום הישיבה. לא ישולם הקנס במועדו, ירצה הנאשם תמורתו ארבעה (4) ימי מאסר בכליאה ממשית.

למאגר כל פסקי הדין לחץ כאן
צור קשר
אודות
|