א׳ראשון
ב׳שני
ג׳שלישי
ד׳רביעי
ה׳חמישי
ו׳שישי
ש׳שבת